PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ

K. Radziwiłła

Dowód ubezpieczenia

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi należy przygotować zawczasu poniższe dokumenty - skróci to formalności przed wizytą.
 

 1. Dowód ubezpieczenia
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed każdą wizytą prosimy przedstawić aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
  Rodzaj dokumentu zależy od sytuacji zawodowej pacjenta. Jeśli jest:
  - "etatowcem": druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy - jeśli ją posiada;
  - przedsiębiorcą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  - emerytem/rencistą: legitymację emeryta lub rencisty;
  - osobą bezrobotną: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
  - członkiem rodziny ubezpieczonego: dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub legitymację rodzinną z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS. W przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancką.

  Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
  Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.


  Szczegółowe informacje na temat dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać w NFZ
   
 2. Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).

 

ul. Mielczarskiego 1

(22) 648-49-56

pn.-pt. 8.30-19.00 sob. 9.00-15.00

Projekt graficzny AR
Wykonanie systemu CMShttps://eniteo.pl